Utilitza el lloguer de contenidors d'obra i recicla correctament els residus

2022-07-21

La causa principal d'impacte ambiental provocada per l'àmbit de la construcció és la mala gestió que es fa dels residus que aquí es generen. Des de la nostra empresa, com a especialistes en el lloguer de contenidors d'obra, volem explicar-te la importància que té dipositar correctament els residus d'obra.


Si aquests materials no es reciclen o reutilitzar acaben en abocadors i això provoca la contaminació d'aqüífers i sòls, de manera que es fa necessària una correcta gestió i tractament d'aquests residus. Hi ha molts avantatges de reciclar i reutilitzar materials de construcció, sobretot reduir o frenar l'impacte ambiental i maximitzar la reutilització d'aquests residus, perquè les empreses del sector se sumin al canvi i es converteixin en les pròpies generadores de les noves matèries primeres.


Encara que puguem pensar que els residus d'obra no es poden reciclar, són materials que, en alguns casos, es poden reutilitzar. De manera que tractarem de deixar una petita explicació del que succeeix amb els enderrocs una vegada arriben a la planta de reciclatge i com pot ajudar-te el nostre servei de lloguer de contenidors d'obra.


Servei de lloguer de contenidors d'obra adaptat a les teves necessitats


Gràcies al lloguer de contenidors d'obra, pots aconseguir un recipient adaptat als tipus de residus d'obra, ajustant el servei en funció dels tipus de residus a gestionar i amb la màxima adaptabilitat i confiança. D'aquesta manera, facilitem així la gestió logística i coordinada i facilitem la traçabilitat de cadascun dels residus d'obra que es generen. A més d'optimitzar la càrrega, es millora també el control de la petjada de carboni.


El lloguer de contenidors d'obra és un servei molt útil per a tota mena d'obres i processos de demolició. Contracta els serveis de la nostra empresa i oblida't de preocupacions, com ara la mobilitat del contenidor o el trasllat de residus. En la nostra empresa, disposem de contenidors de diverses grandàries i tipus i també d'una flota de vehicles, per a fer treballs de transport i de gestió de residus. També oferim contenidors per a residus voluminosos i és que estem autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, per al transport de residus amb el codi T-5144.


Gràcies a aquest servei de lloguer de contenidors d'obra, tot serà més fàcil, segur i eficient i t'assegures el compromís ambiental de la teva empresa i una millor protecció del medi ambient. A més, s'evita la dispersió de partícules i es fa una planificació adequada de l'obra, evitant la pèrdua de materials i fent una correcta separació dels residus que es generen en l'obra.