• 08:00 - 13:00
 • 15:00 - 18:00
 • 938-627-542
 • Estem per assessorar-te
 • 640-288-002
 • Estem per assessorar-te

Blocs de Formigó

Ecobloc

Sistema constructiu innovador, eficient, flexible i sostenible

Per a la fabricació de les peces ECOBLOC utilitzem a la composició del formigó un percentatge de materials reciclats, segons el nostre model d'utilitat patentat. En utilitzar en la composició de la barreja materials reciclats que no són biodegradables, i donant una sortida útil a aquest tipus de residus els quals es produeixen en grans quantitats a nivell mundial, contribuïm així a la reducció de l'impacte negatiu sobre el medi ambient i a la neteja del planeta, per altra banda es redueix el consum d'àrids naturals de planter en benefici del nostre ecosistema.

Gràcies al senzill muntatge de les peces Ecobloc sense necessitat de mà d'obra especialitzada i sense preparatius previs, aconseguim que la construcció dels murs sigui econòmica, ràpida, senzilla i neta. Per les grans dimensions de les nostres peces i la col·locació amb mitjans mecànics s'aconsegueixen alts rendiments en la seva instal·lació.

Els seus acabats texturitzats amb imitació a pedra natural, tenen un baix impacte ambiental i poden realitzar la mateixa funció que altres solucions amb escullera però de manera més segura.

 • Innovador
 • Eficient
 • Flexible
 • Sostenible

Aplicacions

 • Murs de contenció
 • Parets de separació en parcel·les
 • Separadors per a emmagatzemar àrids, vidre, metalls, plàstics, cereals, farratges, etc.
 • Barreres acústiques
 • Naus per a eines agrícoles
 • Naus per a animals, hípiques, bestiar, etc.
 • Protecció de vores en camins

Avantatges

 • Fàcil col·locació, no es necessita fonamentació
 • No necessita mà d'obra especialitzada
 • Sistema econòmic, ràpid i net
 • Alts rendiments en el seu muntatge
 • Nul·la pressió hidroestàtica
 • Els blocs poden ser reutilitzats
 • No hi ha retracció en el mur
ECOBLOC CATALUNYA

Proporciona els següents serveis si el client el precisa:

 • Redacció del projecte
 • Direcció tècnica de l'obra
 • Execució del mur en qualsevol lloc

Les peces Ecobloc estan fabricades amb formigó en massa i per a facilitar el seu maneig estan proveïdes d'uns ancoratges metàl·lics. El muntatge de les peces es realitza mitjançant suports de secció cònica, per a una perfecta alineació en planta sense necessitat de morter, aquests ancoratges mecànics i el seu propi pes impedeixen bolcades i lliscaments, donant seguretat i eficàcia en la construcció del mur. Amb les peces Ecobloc fabricades en forma de trapezi, permeten construir murs de manera corba sense deixar espais entre les juntes.

AVANTATGES DELS MURS REALITZATS AMB BLOCS ECOBLOC

Nul·la pressió hidroestàtica
El mur ha d'executar-se amb un correcte drenatge per la part interior, amb la corresponent canalització per a l'evacuació de l'aigua. No obstant això, la no existència de morter entre les peces perquè es col·loquen en sec, fan que en cas excepcional de saturació del terreny pugui fluir l'aigua per les juntes entre les peces.

No existeix retracció en el mur
Aquest sistema està executat per peces que no estan unides entre si.

Fregament entre els blocs
El pes de les peces Ecobloc i l'especial configuració dels ancoratges cònics, fan que el risc de lliscament entre ells sigui nul.

No és necessària cap fonamentació
Per les dimensions de les peces, el repartiment de la transmissió dels esforços al terreny fa que sigui suficient una base d'una capa de formigó pobre d'uns 15 centímetres de gruix.

Desconstrucció
Els blocs poden ser recuperats i reutilitzats sense cap mal en les seves característiques.

 • BLOCS M-1
 • BLOCS M-2
 • BLOCS M-3
 • ASSENTAMENT EN EL TERRENY
Tabla de dimensión de los Bloques - Modelo M-1
Tabla de dimensión de los Bloques - Modelo M-2
Tabla de dimensión de los Bloques - Modelo M-3
Asentamiento del terreno

La combinació de les peces Ecobloc amb terra compactada, i les capes horitzontals de geomalles de reforç intercalades en el farciment, augmenten en amplària i pes efectius la massa de gravetat i donen com a resultat un sistema resistent i estable.

Ecobloc Catalunya utilitza “COOKIES” per a poder oferir-te correctament totes les funcionalitats de aquesta pàgina web; elaborar estadístiques que permetin analitzar l'ús i funcionament del servei i per al compliment de les nostres obligacions legals. Pot acceptar que utilitzem totes les cookies prement el botó “Totes”, pot acceptar que utilitzem només les cookies essencials prement el botó “Essencials” o pot rebutjar-les prement a “Rebutjar”. Rebutjar-les no implica l'ús de les cookies imprescindibles per al funcionament de la web. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies a peu de pàgina.