Qunis factors poden afectar als preus dels contenidors d'obra?

2022-08-02

Per exemple, al preu de contenidors, en molts casos, se li ha de sumar el cost del transport, recol·lecció i descàrrega dels residus abocats en el contenidor en el lloc en qüestió. A més, com més residus diferents es barregin, major serà el cost final.


Perquè et facis una idea, el cost del lloguer d'un contenidor de *5m^3, incloent-hi tots els serveis que acabem d'esmentar, pot rondar els 250 euros. I no oblidis les taxes que hauràs de pagar per a omplir la via pública de contenidors. El seu preu dependrà de cada comunitat autònoma, per la qual cosa hauràs de preguntar a l'ajuntament respectiu. 


De qualsevol manera, és comuna que les empreses de renovació i construcció li aconsellin sobre el cost d'una renovació completa o el cost de construir una casa, inclòs el preu de contenidors. I si no, sempre pots consultar empreses especialitzades en la construcció i neteja de contenidors de lloguer.


Com hem indicat, el treball relacionat amb la construcció que genera enderrocs és inevitable. A més, en l'obra hi ha molts tipus de residus (terra, maó, vidre, plàstic, fusta...). 

En el cas de negocis importants, com la construcció d'un nou habitatge o una reforma integral, major és la quantitat d'enderrocs generats. Per aquest motiu, llogar un contenidor de ferralla és fonamental.


Descobreix el preu de contenidors per a l'obra


Quan hi ha construcció d'un edifici o reparacions importants, es requereixen uns certs materials i elements. Un d'ells és un contenidor d'enderrocs. Si tens un projecte com aquest, probablement t'estàs preguntant quin és el preu de contenidors per a enderrocs. En qualsevol construcció a gran escala, és fonamental equipar un contenidor d'obra. No importa si és un edifici nou o una renovació de propietat Els treballs de construcció sempre donen com a resultat una certa quantitat d'àrids i residus que han de gestionar-se.


No obstant això, llogar un contenidor per a l'obra és una despesa que sovint es passa per alt. Conèixer per endavant el preu normal d'aquest servei pot ajudar-te a planificar millor el teu negoci. A més, t'evitaràs sorpreses desagradables. Com pots imaginar, el preu de contenidors d'obra dependrà de quants metres cúbics pugui cabre.


D'altra banda, sovint es lloguen contenidors de *5m^3 o *6m^3, en aquest moment les empreses et proporcionaran un preu aproximat per un contenidor d'obra perquè coincideixi amb aquesta capacitat. Actualment, llogar un contenidor d'obra de *5m^3 a *6m^*3puede costar entre 80 i 170 euros. El preu generalment inclou al voltant d'una setmana de lloguer. Aquests números es refereixen només als lloguers de contenidors, però s'han de tenir en compte altres factors.